Contributie 2023

Graag ontvangen we van de leden dit jaar weer de contributie. Deze bedraagt zoals overeengekomen in de algemene ledenvergadering vorig jaar nu €55,- en kan worden overgemaakt naar bankrekening nr. NL27 INGB 0000 9981 49.
Graag met beschrijving contributie 2023 met naam of lidnummer. We hopen er weer een mooi jaar van te maken met elkaar!

Wil je je lidmaatschap opzeggen geef dit dan tijdig telefonisch of per e-mail door aan onze secretaris. Gegevens te vinden in het clubblad of ledenboekje.